Dr. Öğr. Üyesi EMRE BAYSOY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi EMRE BAYSOY

T: (0282) 250 2805

M ebaysoy@nku.edu.tr

W ebaysoy.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ODTÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İİBF
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYSOY E., The Development Saga of Turkey from the 19th to the 21st Century: a Prelude or a Requiem for a Dream?, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 8, pp. 119-139, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. BAYSOY E., Jeopolitik Kayma: Denge Kuşaklarından Geçit Bölgelerine, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 7, 2016.
Özgün Makale EBSCO
3. Baysoy E., The Ideology of the 21st Century: Anarchist Conservatism, Culture, Society &Praxis, vol. 9, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. BAYSOY E., Antik Dönem Doğu Akdeniz Jeopolitiği, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 13-21, 2015.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. Baysoy E., Antik Dönem Doğu Akdeniz Jeopolitiği, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 4, 2015.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYSOY E., Bir Güvenliksizleştirme Aracı Olarak Terörizm, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2011.
Özgün Makale
2. BAYSOY E., Modernleşme ve Jeopolitik Ekseninde Doğu Sorunu, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2011.
Özgün Makale
3. , Mekansal Düzenleme ve Küreselleşmenin Coğrafyasız Jeopolitiği, Jeopolitik Dergisi, 2011.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. BAYSOY E., Rusya AB ABD İlişkileri Bağlamında Enerjinin Ekonomi Politiği ve Küreselleşmenin Jeopolitiği, Güvenlik Stratejileri Dergisi, ss. 59, 2009.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. Baysoy E., Dünyada ve Türkiye´de Suyun Ekonomi Politiği, Jeopolitik Dergisi, 2009.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Dünya Sistemi ve Küreselleşme, Jeopolitik Dergisi, 2009.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Demir Yollarının Stratejik Önemi, Jeopolitik Dergisi, 2008.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Doğu Akdeniz´in Dalgalı Jeopolitiği: Modern Bölgeden Postmodern Levant´a , Yayın Yeri: Truva Yayınları, Editör: Bilgin Muhittin, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Küreselleşmenin Güvenliğe Etkileri: Rusya\'\'nın güvenlik Stratejisi Üzerine Bir Değerlendirme, TASAM İstanbul Güvenlik Konferansı (01.11.2017-03.11.2017).
Tam metin bildiri
2. , (01.01.2011-).
Tam metin bildiri
3. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (07.10.2015-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Balkan Journal of Social Sciences (01.01.2014-).
Uluslararası Dergi
3. Millennium: Journal of Internatiınal Studies (01.01.2012-01.01.2014).
Uluslararası Dergi SSCI
Üyelikler
İşletme ve Girişimcilik Topluluğu, Başkan, 2013-2014.